Testování matrací v akreditované zkušebně

Jelikož kvalita našich výrobků má v naší společnosti nejvyšší prioritu, podrobili jsme řadu našich matrací náročnému testování podle platných norem v akreditované zkušebně, abychom mohli našim zákazníkům doložit protokolem výjimečnost naší prémiové značky. Zkoušky v laboratoři simulovaly dlouhodobou zátěž na vybraných částech matrace a poté se porovnávaly zatěžované a nezatěžované plochy. 

Výsledky potvrdily, že naše výrobky výborně odolávají zátěži a změny vzniklé opotřebením jsou téměř zanedbatelné. Vše je zaznamenáno v protokolu, který je zde k nahlédnutí